Image Image Image Image Image Image Image Image Image

За нас

и нашия екип

about_cover

 „Инж Проект” ООД е консултантска фирма с 10-годишен опит, основана през 2004 г. от инж. Мария Белински, която е собственик и главен проектант.

     „Инж Проект” ООД залага на индивидуален подход към всеки проект, който разработва. Основната ни цел е да предложим оптимално решение, което да разпредели средствата и времето на клиентите ни по най – добрия начин, при гарантирано високо качество на изпълнение. При изготвяне на проектите, фирмата залага на доказани специалисти в областта си.

     Формирането на конкурентен екип е породено от стремежа към високо качество, спецификацията на конкретната задача и съгласуването между всяка отделна част, за да може продуктът да бъде конкурентен на пазара.

     Водещ приоритет в работния процес е анализирането на проблемите, защитата на интересите и реализация на целите на всеки конкретен клиент.

     До настоящия момент бюрото е изготвило проектна документация по всичко изискуеми части за над 300 обекта. В това число влизат: ваканционни комплекси, хотели, жилищни сгради, административни сгради, улици, пътища, проекти от подземната инфраструктура като водопроводи, канализации и окабеляване. Множество спортни терени, повечето от които реализирани или в процес на реализация.

  • Управител и Главен проектант-   инж.Мария Белински – +359 888 95 36 65
  • Технически сътрудник- Станимира Ангелова – +359 879 06 15 14
  • Проектант- инж. Янислава В ълкова – +359 886 00 52 55
  • Проектант – инж. В ероника Архимедова  – +359 879 06 15 12