Image Image Image Image Image Image Image Image Image

За нас

и нашия екип

about_cover

 „Инж Проект” ООД е консултантска фирма със 17-годишен опит, основана през 2004 г. от инж. Мария Белински, която е собственик и главен проектант.

     „Инж Проект” ООД предлага индивидуален подход към всеки проект, който разработва. Основната цел не е да предложи оптимално решение, което да определи средствата и времето за клиентите, ниската по най -добрия начин, при поддържане на високо качество на изпълнение. При изготвяне на проектиране, фирма, залагаща доказани специалисти в областта на си.

     Формулирането на конкурентен екип е родено от стремеж към високо качество, спецификации за конкретна задача и съгласуване между всяка отделна част, за да може да бъде продукт, който да бъде конкурентен на пазара.

     Водещият приоритет в работния процес се анализира в рамките на проблемите, защитава интересите и реализира във всички цели конкретен клиент.

     До настоящия момент бюрото е изготвило проектна документация по всички изискуеми части за над 300 обекта. Въпрос на въпросното число включвайте: ваканционни комплекси, хотели, жилищни сгради, административни сгради, улици, преходи, проектиране от подземната инфраструктура като водопроводи, канализации и окабеляване. Множество спортни терени, които се представят от реализирани или в процес на реализация.

  • Управител и Главен проект- инж.Мария Белински – +359 888 95 36 65
  • Технически сътрудник- Йоана Куюмджиева – +359 879 06 15 14
  • Проектант-          Станимира Ангелова – +359 886 00 52 55
  • Проектант – инж. Вероника Архимедова – +359 886 00 52 55