Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Услуги

В какво сме най-добри

1ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ 

“Инж Проект” ООД предлага на своите клиенти цялостно анализиране на особеностите и целите на инвестиционните намерения. Проучване на възможностите за реализация в имотите им. Съпоставка на възможните варианти за реализация, съобразени с конкретни градоустройствени параметри. Проучване на тенденциите на пазара и особеностите на конкретни проекти. Сравнителен анализ на финансовата ефективност на инвестицията при възможните алтернативни проектни решения.

Крайният продукт от всичко това е изготвянето на задание на инвестиционен проект, при осигурена максимална информираност на клиента.

3ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ

Ние съчетаваме опита на нашите главни проектанти с новите CAD технологии и електронни методи за проектиране. Имаме опит при работа в колектив и наше предимство е това, че сме разработвали мащабни проекти. Комуникираме и обменяме документация и чертежи по интернет, което прави работа ни навременна и надеждно доставена.

2ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

-Обществени сгради

-Жилищни сгради

-Спортни съоръжения

-Инфраструктурни обекти

4КОНСУЛТАЦИИ

‘Инж Проект” ООД извършва дейности в областта на проектирането във всички области. Фирмата извършва консултации във връзка с бъдещи проекти и инвестиционни намерения.