Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Изграждане на улица по плана на комплекс „Изгрев”

Проектът  включва актуализация и допълнение на техническия инвестиционен проект за улица към

планана к-с „Изгрев” в град Бургас.Към него влиза изграждането на отоци и нов канализационен клон за дъждовни води, изграждане на районно осветление и ново улично озеленяване в обособените площи.

Идеите са изготвени върху актуализирана кадастрална снимка, в обхвата на територията с отразяване на реализираните мероприятия по благоустрояване, изградена инфраструктура и застрояване. Те също така са съобразени и със съществуващите пътни съоръжения и подземната инфраструктура.