Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Спортни площадки

Тук може да видите проектите за спортните площадки в кв. “Лозово”, кв. “Сарафово” и с. Черно море.

При първия обект са изготвени архитектурни проекти, строителни конструкции, ПБЗ,ПБ,ТЧ и електро-осветление на площадката.

Вторият обект е ситуиран в източната част на УПИ І. За площадката са изготвени проекти по части ПБЗ, ПБ, архитектура, СК, електро, ВП и ТЧ.

За третата площадка проектите са изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 за ОС на ИП при осигуряване на достъпност за населението, включително за хора с увреждания.