Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Реконструкция и модернизация – ОУ “Васил Априлов”

Проектното решение има за цел да се ремонтира и обнови съществуващата спортна площадка, пригодена за нуждите на възпитаниците на училище ОУ “Васил Априлов”.

Намерението на тази инвестиция е да се развиват спортните традиции и възпитание чрез изграждане на спортни площадки, отговарящи на всички естетически и функционални изисквания.