Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Реконструкция и модернизация – СОУ “Христо Ботев”

Настоящият проект е разработен въз основа на инвеститорско задание за реконструкция и модернизация на спортните игрища в двора на СОУ “Христо Ботев”, гр. Сунгурларе.

Проектното решение има за цел да се ремонтира и обнови съществуващата площадка за нуждите на децата и юношите от училището. Цялостната концепция на идеята е да се развиват спортните традиции и възпитание на учениците чрез изграждане на съоръжения, отговарящи на всички естетически и функционални изисквания.