Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Реконструкция на свободното дворно пространство на ОУ ”Елин Пелин” за спорт и отдих

Проекта касае реконструкция на свободното дворно пространство на ОУ”Елин Пелин” за спорт и отдих гр. Бургас, като се предвиждат открити и покрити спортни площадки, зона за отдих, зона за сценични изяви и зона за озеленяване. С проектното решение е осигурена достъпност на средата и обезопасяване на дворното пространство. Настилките са с нарушена цялост и не изпълняват своите функции. Същите не са подходящи за практикуване лекоатлетически дисциплини, баскетбол, футбол, волейбол, хандбал. С нарушена цялост са и настилките на сцената, стълбите и терасите по целия западен подход към ОУ Елин Пелин.

Предвижда се цялостно обновяване на настиликите, които подлежат на първоначално фрезоване. След което следва полагане на новите настилки. Сектора за дълъг и троен скок трябва да се изгради на ново. В прилежащата дворна площ е предвидено необходимото благоустрояване и озеленяване с функционално зониране като са проектираниследните обособени тематични зони и площадки с необходимите дейности по:

- Преустройство на открита спортна площадка в югозападната част на училищния двор в покрита спортна площадка

- Преустройство на комбинирана спортна площадка в югоизточната част от училищния двор

- Изграждане на площадка за обучение по Безопасност на движението

- Създаване на зона за рекреация в западната част на двора

- Подновяване на съществуващите стълбища и изграждане на – парапети на широкото централно стълбище

- Реновиране на вътрешния двор на ОУ Елин Пелин

- Обновяване на външната ограда на училището с включена бариера на северната страна

 

 

 

 

 

 

Проекти

     Проектантско бюро „ИНЖ Проект” разполага с екип от високо-квалифицирани и опитни специалисти с доказан професионализъм.

     За Нас е важно Вие, нашите Клиенти, да останете доволни от работата ни.