Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Подземен паркинг “Опера”

Подход към подземен паркинг “Опера” от ул. “Климент Охридски”, ЦГЧ,
гр. Бургас

Целта на проекта е да се осигури подход, свързващ северната част на подземния паркинг ”Опера” с ул. ”Климент Охридски”. Целта тук е безконфликтното транспортно обслужване на същия и ползване на съществуващата рампа.

Улицата, която е предмет на проектиране представлява част от второстепенна улична мрежа.