Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Православен храм- “Рождество на Пресвета Богородица”

Православен храм - “Рождество на Пресвета Богородица”. Обектът се намира в с. Дъбовица, община Сунгуларе/Бургаска област.

Той отговаря на всички изисквания на канона на Православната църква.

Също така е осветен е от Църковното настоятелство в гр. Сливен.